Ulike faktorer som avgjør boligverdi

Enten om du er kjøper eller selger kan du noen gang stille deg spørsmålet: hva avgjør verdien på en bolig? Eiendomsmeglere har ofte ulike faktorer de vurderer når de skal sette en verdivurdering på en bolig. Sammenlignbare tidligere solgte prospekter i området tas hensyn til, samt tilstand på boligen de vurderer. Ofte er det tungtveiende rom som bad og kjøkken som er store faktorer.

Det første en megler vil vurdere når det skal tas en verdivurdering, er en tilstandsrapport på bad og kjøkken. Vurdering om våtrom oppfyller tilfredsstillende krav og at all dokumentasjon er i orden. Dette er såpass dyre rom å pusse opp for en ny kjøper, og det er en tungtveiende faktor når en verdi skal settes. Om prospektet er helt unikt, kan dette derimot overskygges.

Beliggenhet og størrelse

Enkelte prospekter kan ha stor verdi selv om de to tidligere nevnte rommene ikke er av moderne standard. Norge er et land i utvikling med ofte store svingninger i eiendomsmarkedet. Om en bydel er i vekst og utvikling eller om det etableres nye transportårer i nærheten, kan dette øke verdien på boligen basert kun på beliggenhet. Andre bebyggelser kan være av arkitektonisk betydelighet.

Alle områder har en gjennomsnittspris per kvadratmeter, noe en eiendomsmegler vil ta inn i sin vurdering. Denne gjennomsnittsprisen baserer seg på tidligere solgte sammenlignbare objekter i samme område. Om et prospekt som er unikt dukker opp, kan du sette salgsrekord på pris per kvadratmeter i dette området, og dette vil igjen da i enkelte tilfeller gi en økt verdi i bygården eller lokalområdet.

Verdivurdering av leiligheter

En megler vil alltid komme til en bolig med formål om å oppnå best mulig pris for selger, basert på rettferdige vurderinger. Det er viktig at våtrom er godkjent, og man vil se på planløsning og praktiske hensyn som oppbevaring og antall soverom. Om det er et oppussingsobjekt, er dette også noe som vil reflekteres i prisen avhengig av omfang.

Byggets tilstand, hva felleskostnad dekker og hvor mye fellesgjeld det er på boligen, vil også legge boligen i en viss priskategori. Fellesgjeld regnes inn i boligens totalkostnad. Beliggenhet er en annen faktor hvor det vil bli tatt hensyn til kollektivtransport samt tilbud i nærområdet. I prospekter tenkt mot familier, vil nærhet til skole/barnehage også trekkes fram som en faktor.

Verdivurdering av enebolig

Eneboliger krever at eier har vedlikeholdt boligen selv, og her er det flere faktorer som spiller inn. Drenering, oppdatert elektrisk anlegg samt om det er synlig fukt eller mugg i eventuell kjeller. Det må også tas hensyn til husets ytre tilstand som tak, isolering og om husets vegger er tilfredsstillende ivaretatt. En takstmann vil være behjelpelig i prosessen og vil sjekke disse tingene.

Om boligen har en stor tomt vil tomten være med å øke boligens verdi. Om det ligger usjenert til vil det ofte være en attraktiv verdiøkende faktor. Beliggenhet er også viktig her. Hvilken skole får du tilhørighet til? Er det langt til nærmeste by/tettsted? Ved vurdering av et hus er det ofte husets egne kvaliteter som kan overskygge andre sammenlignbare objekter.

Eiendomsmegleren vet ofte best

Å vurdere verdien på en bolig er ingen eksakt vitenskap, men en antatt markedsverdi vurdert av takstmann og eiendomsmegler. Tidspunkt for salget kan være avgjørende. Finnes det mange sammenlignbare boliger på markedet samtidig, kan standard samt pris bli avgjørende. Når du skal selge din egen bolig er det nært ettersom det er ens eget hjem, så det er viktig å ha realistiske forventinger og stole på fagpersonen.

Lokkepris

Meglerbransjen fikk en periode mye kritikk for lokkepris. Lokkepris er når du bevisst legger en bolig ut for salg til en pris som er under markedsverdi, for å lokke flest mulig interessenter til visninger og for å trigge budkrig. Dette er noe bransjen nå har tatt tak i, og meglere setter nå sin stolthet i å legge ut boliger til mest mulig realistisk pris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *