Tips til deg som skal kjøpe bolig

Det å kjøpe bolig er en viktig og stor avgjørelse. Det er derfor viktig at du før du gjennomfører et kjøp, har tenkt deg godt om. Gå grundig til verks når det gjelder å sjekke noen viktige punkter som alltid bør tenkes på i forkant av et boligkjøp. Så hva bør du sjekke når du kjøper bolig? Vi vil her lage en enkel oversikt.

Først av alt er det noen grunnleggende ting, som de fleste tenker på. Ting som beliggenhet, pris og type bolig er naturlig for folk å tenke på før de bestemmer seg for hvilken bolig du velger å kjøpe, og i hvilket område. Det er imidlertid mye mer enn bare området som er avgjørende ved boligkjøp. Her er det mye som skal vurderes!

En langsiktig investering

Når du tar steget å kjøpe bolig, har du gjerne kommet på et sted i livet hvor du planlegger fremtiden. Derfor er det viktig å tenke på hvor du skal slå deg ned, og hvilken type bolig du vil investere i før du går til verks. Det kan være lurt å tenke på hvor du selv er om for eksempel fem år.

Det kan være at det dukker opp ting som for eksempel barn, endring i jobbsituasjon og lignende. Nå mener vi ikke å si at du skal kjøpe bolig basert på at du kanskje ikke er i samme situasjon om noen år, men det er en fordel at du vet at dette er en bolig du kan beholde selv om ting måtte endre seg.

Gå nøye gjennom prospekt og eiendom

Når du har tatt avgjørelsen, og funnet et område du ser for deg at du vil kunne bo i og trives i over tid, er tiden inne for å finne riktig hus. Du har da gjerne fått klarhet i budsjett, og fått godkjent finansieringen, så du vet hvilken prisklasse du kan se på. Alt dette er avgjørende for hvilken bolig du ender opp med.

Det kan også være lurt å tenke på om du vil pusse opp noe selv, eller vil ha alt klappet og klart. I mange tilfeller kan en «handyman» spare en god sum dersom vedkommende er villig til å kjøpe en bolig hvor det trengs noe oppussing – så lenge han/hun kan utføre arbeidet selv, eller får hjelp av familie eller lignende.

Ting du bør passe på

Det er imidlertid noen hovedpunkter du bør sjekke når du er på visning, og før du legger inn et bud på det du kanskje tror er drømmeboligen. Noen feil og mangler kan bli fatale og veldig kostbare for deg, om du ikke kontrollerer det og det viser seg å måtte utbedres. Blant annet grunnarbeid, elektriske anlegg og våtrom er ekstra viktig å undersøke.

Disse tingene er ikke bare veldig kostbare å utbedre, men det er også fort gjort at mangler på slike punkter vil dra meg seg/føre til mer skade eller mangler i boligen. Dersom for eksempel det er mangler eller skader på våtrom, er det stor sjanse for lekkasje som vil føre til skade i bæring eller på andre rom, og for eksempel mugg.

Dokumentasjon

For å være på den sikre siden, kan du som boligkjøper se i prospektet og sjekke at alt arbeid utført i boligen er dokumentert og godkjent. Det betyr at det er godkjente fagfolk som har utført arbeidet, og sjansen for mangler er minimal. I tillegg kan du ha med en fagkyndig person på visning, eller i det minste sjekke tilstanden på huset opp mot prospektet.

Et godt boligkjøp

Du vil mest sannsynlig ende opp med et godt gjennomført kjøp, og en bolig du kan bo og leve i lenge. Bare husk på å vurdere området, boligtype og livssituasjon. Les prospektet grundig og ta deg god tid på visning. Still gjerne spørsmål og sett deg inn i tilstanden til din nye bolig. Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til med boligkjøpet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *