Skjeggkre kan påvirke boligprisen!

Noen hevder at skjeggkre påvirker boligverdien, men dette skyldes en feiloppfattelse om at insektet er et skadedyr. Faktum er at insektet ikke gjør skade på hverken bolig eller mennesker. Forekomsten er vanlig i varmere strøk, særlig i Middelhavslandene der leveforholdene for dette insektet er gode. Nå registreres stadig økende forekomst av insektet i andre europeiske land, også i Norge.

De siste årene har forekomsten blitt stadig større i norske hjem. Det finnes ingen remedier for å få bukt med insektet, annet enn å gjøre leveforholdene uholdbare. Insektet trives best i temperaturer mellom 17 og 30 grader og med en luftfuktighet som overstiger 55 %. Om disse faktorene justeres drastisk, blir livsgrunnlaget til insektet fjernet og problemet er løst.

Ikke skadelig

Folkehelseinstituttet mener at skjeggkre gjør liten skade, men klassifiserer allikevel insektet som et skadedyr, ettersom mange synes de er ekle og ubehagelige. Så omfattende er problemet, at stadig flere boligeiere tegner eierskifteforsikring. Dette er en forsikring som dekker skjulte feil og skadedyr i bolig. Hvorvidt betegnelsen «skadedyr» skal brukes om skjeggkre kan diskuteres, da insektet ikke gjør skade på bolig.

Det er snakk om å endre rettspraksis vedrørende klager på skjeggkre i etterkant av boligkjøp, som per i dag kan gi betydelige prisavslag dersom det anses som en stor mangel ved boligen. Flere boligkjøpere har fått erstatning grunnet forekomst av skjeggkre i nyervervet bolig. Dermed gir dagens lover i praksis rom for prisfall på bolig som følge av skjeggkre.

Forebygging

Å forebygge skjeggkre er nesten umulig, om du da ikke bokstavelig talt fryser dem ut og senker luftfuktigheten betraktelig. De stedene som gir best grobunn for skjeggkre er badet. Her er det som regel godt og varmt, samtidig som det er høy luftfuktighet. Du kan til en viss grad få bukt med problemet ved jevnlig vasking og vedlikehold av badet.

Rundt badekaret kan skjeggkre skylles bort med dusjhodet. Om du samtidig setter inn en lufttørker og skrur av varmen, vil insektet få dårlig grobunn og formeringen vil stoppe opp. Dette er ingen umiddelbar løsning, for insektet er seiglivet. Skjeggkre kan leve i opptil syv år, og klekkingen av egg kan ta hele tre år. Det kan derfor være vanskelig å oppdage og få bukt med problemet.

Fjern eksistensgrunnlaget

Selv om full eliminering av insektet er så å si umulig, kan du gjøre ditt for å minske forekomsten. Om du regelrett fjerner eksistensgrunnlaget, er mye gjort. Vi var inne på rengjøring av bad, men også resten av huset bør holdes fritt for smuss. Skjeggkreet lever nemlig på alt organisk materiale, ikke bare papp, papir, smuler og støv.

De lever også på planterester, andre insekter og dyrematerialer. Støvsuging er beste metode for å fjerne rester av dette. Dog skal du vite at skjeggkre kan leve inntil ni måneder uten mat, og insektet kan leve i inntil syv år. Dermed er full utryddelse nærmest umulig. Bruk av limfeller gir varierende resultat, for det er kun klimaendringer som kan ta knekken på dette seiglivede insektet.

Trives i papp og papir

Det viser seg at skjeggkre trives i papp og papir, og enkelt kan føres inn i hjemmet som blindpassasjerer i pappemballasje. De livnærer seg også på disse type materialer. Et forebyggende tiltak kan derfor være å åpne pakker og pappesker utendørs. Spesielt bølgepapp har vist seg å være favoritten til skjeggkre. La derfor aldri papp stå lenge før det kjøres til resirkulering.

Hva er egentlig skjeggkre?

Det latinske navnet på skjeggkre er «Ctenolepisma longicaudata». Insektet tilhører familien Lepismatidae. Det ble først oppdaget i Sør-Afrika, men finnes over store deler av verden. De finnes i land og områder der klimaforholdene er optimale: varmt og fuktig. Insektet ligner på sølvkre og kan bli opptil 15–19 mm langt. Skjeggkre livnærer seg på organiske stoffer som støv og smuler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *