Hvordan fungerer boligmarkedet i Norge?

Nesten hver måned kan vi se at boligprisstatistikken enten går opp eller ned på boligmarkedet i Norge. Dette gjør at tiden vi nå lever i er ganske usikker. Det er mange som har snakket om at bobla snart sprekker, men gjør den det? Det er mange spørsmål relatert til bolig-problematikk og mye snakket om hvordan vi kan unngå et boligkrakk.

Det snakkes ofte om at boligprisene enten må bli høyere, at de flater ut eller at de faller. Dette er noe av det som snakkes mest om hos meglere. Det som driver denne prisen er antall mennesker som er ute etter å skaffe seg bolig. Boligprisene kan være svært forskjellige fra fylke til fylke, ettersom forespørselen er forskjellig.

Ulike boligmarkeder

Som i alle land, består også Norge av mange ulike boligområder. Alle disse har ulik etterspørsel. Det er derfor det er vanskelig å spå framtiden i norsk boligmarked, ettersom det er et veldig generelt uttrykk. Det er lettere å fokusere på ulike bydeler eller ulike typer boliger. Å se trender gjør det lettere å spekulere i det nåværende boligmarkedet.

Det er lettere å se trender i nabolag. For eksempel prisøkningene gjennom året på Majorstuen i Oslo, Sandviken i Bergen eller Kvadraturen i Kristiansand. Dette er biter som kan puttes sammen i et stort puslespill, for å deretter se trender i forhold til priser og hvor lang tid det tar å selge en bolig. Det er mye statistikk å hente.

Faktorer som spiller inn

En av de faktorene som spiller sterkest inn på boligmarkedet er prisen på boliglån. Dette er også en ting som varierer sterkt. Rentene går enten opp eller ned. Dette gjør at det er lettere eller eventuelt vanskeligere å vite hva som kommer rundt neste sving. Etterspørselen vil jo bli mindre og mindre jo høyere prisen på et boliglån er.

Det spiller også selvsagt inn på hvor boligen ligger. Det er den største faktoren. By eller land. Dette er grunnen til at du kan få et kjempestort hus på landet til samme pris som en toroms leilighet på Tøyen. Land finnes det ekstremt mye av, men på Tøyen er det ikke mulighet for utbyggelse og derfor stiger prisene automatisk.

Kjøper eller selgers marked?

Det lønner seg selvsagt å selge når det er selgers marked, ettersom etterspørselen på boliger i det bestemte området er høy, men alternativene er få. Det lønner seg jo også derfor å kjøpe når det er mange boliger til salgs i området du ønsker å bo i, så du kan få en billigst mulig pris. Dette finnes det også trender innenfor.

Hvis du har planer om å kjøpe bolig i nær framtid og vet akkurat hvor du vil kjøpe denne boligen, lønner det seg å følge med på boligstatistikken for dette området. Dette gjør at du kan lære mer om nettopp når du bør kjøpe, sånn at du får en mer gunstig pris. Dette krever selvsagt trening og en god oversikt over boligpriser.

Kan etterspørselen ta helt slutt?

Ja, det kan den. Det er et enkelt svar på dette. Hvis du bor i en by der prisene bare stiger og stiger, vil du selv forvente å få høy avkastning på egen bolig. Når du ikke vil selge boligen din til den prisen du blir tilbudt, stanser dette markedet og derfor vil det heller ikke bli noen økende etterspørsel.

Hvordan er boligmarkedet i Norge?

Det er enkelt å svare på hvordan boligmarkedet i Norge fungerer. De aller fleste mennesker må jobbe, derfor velger de aller fleste å bosette seg på steder der det er mange jobber tilgjengelig, som for eksempel i Oslo. Dette gjør prisene på boligene høyere, og jobbene vanskeligere å få. Så hvis det var flere jobber på landet, ville flere folk bodd der.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *