Et tøft boligmarked for unge

I disse moderne tider har det blitt et tøft boligmarked for unge. Dette fordi flere og flere flokker til de store byene rundt omkring i Norges land. Som vi alle vet, finnes det ikke nok plass i alle disse byene til å kunne ta imot alle menneskene som vil bo midt i sentrum. Derfor øker også boligene i pris.

Det er vanskelig å vite hva som gjør at det spesielt er unge som sliter på boligmarkedet. Noen har foreslått at en av grunnene er at mange unge mennesker har manglende sikkerhet for å få lån. Dette grunnet usikre jobbsituasjoner eller kontrakter som ikke er gode nok for å få et høyt lån. Det kan virke vanskelig å være ung på boligmarkedet.

Mange unge på boligmarkedet

Selv om det er vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet, finnes det faktisk flere unge på boligmarkedet enn noen gang før. Dette gjør at boligmarkedet blir enda mer konkurransepreget enn noen gang før. De unge som vinner budkriger når boliger selges, er gjerne dem som har fått hjelp av mor eller far, eller kanskje arvet penger. Her er det store variasjoner.

Vi kan også peke på at boligveksten i Norge har vært svært stor de siste årene. De siste 10 årene har veksten vært på over 60 %. Dette er noe som sier enormt mye om samfunnet vi lever i. Det har over ti år blitt over halvparten så dyrt å bo. Dette er store tall å fordøye for de fleste av oss.

Mindre vekst i andre aspekter

Norge har opplevd svært lite lønnsvekst de siste par årene. Hvis vi sammenligner veksten innen bolig på 60 %, så har lønnen bare økt med 29 %. Dette betyr at det i gjennomsnitt har blitt 31 % dyrere å bo over ti år. Dette hjelper ikke unge som har lyst til å komme seg inn på boligmarkedet tidlig.

Det som også er rart, er at nordmenn har mer gjeld enn noensinne. Dette kan også være en av grunnene til at det er vanskelig for unge å komme seg inn på boligmarkedet. De eldre generasjoner har betalt ned mer gjeld / har opparbeidet seg formue i banken, så de får enklere tilgang på nye boliger grunnet mulighet for høyere lån.

Hvordan blir det i fremtiden?

Det er vanskelig å se for seg hvordan en fremtid blir med stadig økende boligpriser. Det vi vet, er at prisene ikke bare kan stige og stige, før eller siden vil det komme et krasj. Dette kan være til fordel for deg, eller kanskje noen andre. Men det vil også være en krasj som noen taper penger på.

Det vi vet er at flere og flere unge bor lengre og lengre hos foreldrene sine før de flytter ut. Dette kan nok ha med både boligmangel og stigende boligpriser å gjøre. Noen har faktisk ikke råd til bolig selv, og må vente til de kan kjøpe en bolig sammen med en venn eller kjæreste. Dette blir mer og mer vanlig.

Har boligprisene økt?

Det er ikke nødvendigvis slik at boligprisene har økt så vanvittig, men prisen øker ikke i takt med lønnen. Det vi er sikre på, er at en større andel av unge og voksnes budsjett går til husholdning. Dette fordi lønnsøkningen ikke har vært like stor som økningen på prisene til ulike boliger. Dette er selvsagt relativt i forhold til hvor i landet du holder til.

Hvordan kjøpe bolig som ung?

Her gjelder det å spare! Opprett gjerne en BSU-konto eller spar penger på en konto med høy rente. Mange får også drahjelp av foreldrene sine, enten med forskudd på arv eller ved at foreldre spiller som kausjonister for lån. Du kan også søke lån i Husbanken, som skal hjelpe unge å få seg på boligmarkedet. Lykke til på boligjakt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *