Eiendomsmeglernes historie, ansvarsområde og oppgaver

Det er en uskreven regel at når du skal kjøpe eller selge bolig, er det en megler involvert. Men hva gjør en eiendomsmegler? Og hva trengs av personlige egenskaper, kunnskap og erfaring for å bli en god megler. Dette skal vi prøve å oppsummere i en oversiktlig liten artikkel her, for at du som leser skal få en forståelse for dette yrket.

Boligmarkedet har i lang tid vært i kraftig oppsving, noe som har ført til at eiendomsbransjen har vært en lukrativ bransje for de involverte. Det er med andre ord ikke til å skjule at eiendomsmegler-yrket er et populært yrke, som kan gi god avkastning dersom man er dedikert og får erfaringen og kunnskapen som trengs for å gjøre en god jobb.

Utdanningen og ansvaret

Det er veldig strenge krav for å benytte tittelen eiendomsmegler, det kreves en 3-årig Bachelor fra høyskole eller universitet, og er forbeholdt de som har eiendomsmeglings-brev utstedt fra finanstilsynet. Dette vil først være mulig å motta etter godkjent eksamen, samt to års gjennomført praksis. Når du har dette brevet kan du jobbe selvstendig, eller som fagansvarlig i en bedrift.

I likhet med utdanningen og tittelen er også oppgavene og utførelsen av disse strengt regulert av lov. Alle eiendomsmeglere har derfor klare og tydelige retningslinjer å forholde seg til, en megler skal til enhver tid være upartisk i en bolighandel, og dette krever til tider nettopp disse strenge retningslinjene. En megler må derfor ha god kjennskap til lovverket som omfatter sin bransje.

Oppgavene og personlige egenskaper

Som eiendomsmegler må du like å snakke med ulike mennesker, og klare å skape tillit siden du skal inn i hjemmet til fremmede mennesker. En megler jobber imidlertid ikke bare ute, det er også en god del administrativt arbeid, og i tillegg er en stor del av jobben å selge inn seg selv og sine tjenester hos en potensiell kunde.

Du må med andre ord kunne vise kunden at du har det lille ekstra, og at du er villig til å strekke deg litt ekstra langt for at de som kjøper skal ha en positiv opplevelse av bolighandelen. En megler er som regel delaktig gjennom hele prosessen, helt fra utforming av prospekt og annonsering, til å holde visning, håndtere budrunde og gjennomføre salg.

Trenger man egentlig å benytte seg av meglere ved boligsalg?

Rundt 98 % av de som selger bolig i Norge. benytter seg fremdeles av eiendomsmegler gjennom hele prosessen, og det anbefales i hovedsak at men ikke gjennomfører hele salgsprosessen alene, men at man engasjerer en profesjonell part til å bistå spesielt i de mest kritiske fasene av et boligsalg. Dette anbefales for at både for kjøper og selgers trygghet skal ivaretas.

Noen få velger med andre ord å selge bolig uten megler, å gjennomføre alt fra fotografering, til annonsering, visning, budrunde, salg og oppgjør på egenhånd. Det flere gjør, er da å engasjere en advokat til å ta seg av den administrative biten med kontrakter og oppgjør, for å sikre ett lovlig salg, som ikke kan ende feil for noen av partene.

En trygghet for begge parter

Det er altså med andre ord tungtveiende årsaker som tilsier at man bør engasjere en fagperson ved salg av bolig. Selv om man kan spare så mye som omlag 70.000 kr, er man i alle fall sikret at alt foregår i henhold til loven, dersom man benytter seg av et meglerfirma og har en engasjert eiendomsmegler helt fra starten av prosessen.

Behovet er dermed tilstede

Det er med andre ord behov for eiendomsmeglere da det er en strengt regulert bransje, med mange ledd som må gjennomføres fra du har fattet beslutningen om et boligsalg, frem til salget er gjennomført. Med en megler investerer du som selger i ett knirkefritt salg, hvor en høyt kvalifisert fagperson tar hånd om alle forberedelsene, oppgavene og fasene frem til boligsalget er fullført.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *